"ЗВЕЗДЕН ФОЙЕРВЕРК"

 

                                     

                

МЕЖДУНАРОДEН КОНКУРС-ФЕСТИВАЛ "ЗВЕЗДEН ФОЙЕРВЕРК"
БЪЛГАРИЯ,  СВЯТИ ВЛАС, МДОЛ "МИСТРАЛ 2" 
08-09 ЮНИ!

Международен  конкурс-фестивал на детското и младежкото творчество "ЗВЕЗДЕН ФОЙЕРВЕРК" (БЪЛГАРИЯ,СВЕТИ ВЛАС,МДОЛ "МИСТРАЛ  2")

Фестивалът се организира и се провежда от Международен детски лагер "Мистрал 2".

 

1.Общи положения:

1.1.
 Дата и място на провеждане

8-9 ИЮНИ 2016 года, България, Свети Влас, МДОЛ «Мистрал 2»

 

 

1.2 Цели и задачи на  фестивала
 

-Откриване и всестранна подкрепа на талантливи деца и младежи;

- Подмомагане на творческото развитие на деца и младежи

- Обмяна на опит между колективи, мениджъри и преподаватели, подкрепа за постоянни творчески контакти между тях, съвместна работа в рамките на центъра на фестивала;

- Подобряване на професионалните умения на преподаватели и ръководители на групи (семинари, "кръгли маси" и майсторски класове);

1.3 Условия за  участие в конкурса:

В конкурса взимат участие творческите  коллективи и отдельни изпълнители на възраст от 5 до18 години от  България и чужбина.

• Номинации:

Хореография: классически танц; народен танц; стилизация на народен  танц; современа хореография (джаз, модерн, contemporary); эстраден танц ; детски танц (4-8 години);улични направления (hip-hop, хаус, техно, диско); спортни танци.

Вокал: естраден вокал; академичен вокал; фолклор; джазов вокал; авторска песен).

Хорове: академически; народни.

Фолклор;

Театър на  модата: театър на  модата; млади  моделиери.

Сценическо изкуство: Разговорен жанр (чтеци); Групи чтеци;

Театрални колективи (спектакъл 30 минути)

Инструментално изпълнителство: оркестри; ансамбли; солисти.

Цирково изкуство: Партерни номера


 Участниците представят две различни изпълнения на не повече от 8 минути. Представление на конкурсантите са организирани по система "кръг". Участниците са разделени на блокове от номинации и възрастови критерии. В блока всички участници първо изпълняват първо произведение, след това в същия ред второто . Театрални групи - продължителност на спектакъла- 30 минути.
 

• Форми

- отдельни изпълнители (соло, дуэт);

- малки форми (от 3 до 5 участника);

- ансамбъл (от 6 човека и повече).

• Възрастни категории

​смесена
възрастна група, 4-5 години, 6-8 години, 9-12одини 13-15 години, 16-18 години, категория профи: ученици и колективи на коледжи  на култура и изкуство, висши учебни заведения

Внимание! 

Във възрастовата група се  разрешава участието на други деца на друга възраст и категорията в количеството не повече от 20%
 

Журито на фестивала

Журито на фестивала се формира от водещи специалисти и дейци в областа на културата и изкуството  от Русия и България, също така преподаватели от известните висши учебни заведения на Москва и С-ПетербургОбщи критерии на оценяването

- Изпънителско  майсторство.

- Техника  на  движения.

- Композиция.

- Съответствие на репертоара с възрастовите особености на изпълнителите.

- Сценичност (пластика, костюм, реквизит, култура  изпълнение).- Школа.

- Подбор и съответствие на музикален и хореографически материал.

- Артистизм, раскриване  на  художественобраз.

 

Заявки за участие се приемат  до 01 май 2016 года.

 

1.4. НАГРАЖДАВАНЕ

Резултатите и награждаването се провежда въз основа на възрастови категории, номинации и се предвижда следните места:

— Дипломант 3 степен

— Дипломант 2 степен

— Дипломант 1 степен

— Лауреат 3 степен

— Лауреат 2 степен

— Лауреат 1 степен

— Гран-При

 

Участниците на фестивала са награждават с грамоти, медали, купи и паметни подаръци. Всеки колектив, педагог или дете може да бъде награден със специална грамота на журито. На гала-концерта на "АРЕНА Свети Влас" -9 юни всеки участник на фестивала се награждава с грамота.

2. Финансови  условия

2.1
 

Участие в конкурсна  програма, такса за участие.

 За участие в конкурса, участниците заплащат организационна такса  за участие в номинацията. Размерът на таксата за регистрация в една и съща категория и в същата възрастова група (2 изпълнения)

 

3. Общи изисквания:

•Замяна на репертоара е възможна в деня на конкурса

•Участниците могат да бъдат представени сами в своята номинация и възрастова категория

• Запис на фонограмата трябва да бъде на CD диск във формат аудио CD с идеално качествен звук и също така на флеш- карта. Задължително е една фонограма да е записана на един  CD диск или в отделна папка с името на изпълнител на  флеш- карта. Всеки запис трябва да има : название  на ансамбъла, фамилия на изпълнителя, номер на трека , продължителност . Задължителен е дубликатът.

•Всеки колектив,  участник представя 2 изпълнения в същата категория в същата възрастова група. Време на едно изпълнение не трябва да надвишава 4 минути. Превишението на установените правила на времето, води до намаляване на общата сума от 1 точка от времето до 30 сек., 2 точки от времето до 1 минута

•Организационният комитет има право да  откаже  приемането на заявления във всяка категория, преди крайния срок, ако броят на предложения в категорията превишава  техническите възможности на състезанието.

• Репетиция се провежда в строга последователност, според номинации и възрастови категории. Продължителността на репетиция за групи  не повече от 5 минути, за индивидуални илизпълните не повече от 3 минути

• Организационният комитет има право да изключи от участие  колектив или индивидуален изпълнител за некоректно поведение по време на състезанието. Таксата за регистрация в този случай не се връща.

•Ако на  вашия колектив е необходима официална покана за участие в конкурса (покана), моля да ни уведомите по  електронна поща  - имейл с името на изпращащата организация и името на ръководителя.